Posted on

กิจกรรมงาน “การจัดดอกไม้ ikebana และ Afternoon Tea ด้วยภาชนะดีบุกจาก NOUSAKU”

อิเคบานะ (Ikebana) เป็นศิลปะการจัดดอกไม้ที่มีกำเนิดมาจากญี่ปุ่น คำว่า “อิเคบานะ” มาจากคำศัพท์ญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ “อิเค” (いけ) ซึ่งหมายถึง “หมวก” และ “บานะ” (ばな) ซึ่งหมายถึง “ดอกไม้” ดังนั้น อิเคบานะ ให้ความหมายว่า “จัดดอกไม้ในหมวก” หรือ “ศิลปะการจัดดอกไม้”.

อิเคบานะเป็นศิลปะที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน  ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับความงดงามและความสง่างามที่สืบทอดตามหลักศิลปะและประเพณีท้องถิ่น การจัดดอกไม้ในอิเคบานะมักใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติอย่างต้นไม้ ก้านไม้ และดอกไม้สด ซึ่งส่งผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดดอกที่สวยงาม สมดุลและมีความหมายตามศิลปะและความเชื่อของญี่ปุ่น

เนื่องจากเป็นศิลปะการจัดดอกไม้ อิเคบานะมีความแตกต่างกับการจัดดอกไม้ในสวนหรือตามที่บ้านเพียงอย่างง่าย ศิลปินอิเคบานะจะใส่ใจในแต่ละรายละเอียด เช่น สีสัน ภาพรวมของระบบการจัดดอกไม้ และการเลือกตำแหน่งของแต่ละดอกในการสร้างความสมดุลและความสวยงามของงานศิลปะนั้น ๆ อิเคบานะมีความสำคัญทางศิลปะและศาสตร์ในญี่ปุ่น และกลายเป็นศิลปะการจัดดอกไม้ที่มีผู้คนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกคาดหวังที่จะเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะในการจัดดอกไม้ในลักษณะของอิเคบานะนั้นเอง

วันนี้เราได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงาน “การจัดดอกไม้ ikebana และ Afternoon Tea ด้วยภาชนะดีบุกจาก NOUSAKU” ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า SIAM TAKASHIMAYA

เราขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความสนใจและการตอบรับมาเป็นอย่างดี และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุก ความเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ดีในงานครั้งนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศ