Posted on

“ จิยู เคงคิว” (自由研究) การค้นคว้าอิสระ การบ้านปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กญี่ปุ่น

การค้นคว้าอิสระ

สวัสดีค่ะ ในช่วงวันหยุดปิดเทอมแบบนี้ หลาย ๆ ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น รวมไปถึงการทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวในวันหยุดยาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนาน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากภายในตำรา หรือห้องเรียน

การค้นคว้าอิสระ

เด็ก ๆ ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันค่ะ ในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดปิดเทอมฤดูร้อน (เดือนสิงหาคม) เด็กประถมทุกคนจะได้รับ “การบ้าน” ที่จะต้องทำส่งคุณครูในวันเปิดภาคเรียน นั่นก็คือ “ จิยู เคงคิว” (自由研究) หรือ การค้นคว้าอิสระ ตามความสนใจของเด็ก ๆ โดยจะไม่มีการกำหนดหัวข้อจากคุณครู ตามวัตถุประสงค์หลักที่อยากให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำให้สิ่งที่ตัวเองสนใจหรืออยากลองทำ ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง   การประดิษฐ์   การเฝ้าสังเกตุการณ์  หรือการสำรวจ สืบเสาะค้นหา โดยอาศัยคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่

ส่วนใหญ่หัวข้อที่เด็ก ๆ เลือกมักจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน ที่สิ่งที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจหรือพบเจอบ่อย ๆ 

พอได้หัวข้อที่สนใจแล้ว ก็เริ่มวางแผนขึ้นตอน กำหนดระยะเวลาในการค้นคว้า หรือทดลองว่าสามารถหาข้อสรุปได้ทันก่อนวันเปิดเทอมไหม 

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการค้นคว้า หรือทดลอง สามารถทำเองได้คนเดียวไหม หรือต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูในระหว่างการทดลอง เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย และในระหว่างที่ทำการค้นคว้า ทดลองเด็ก ๆ ต้องมีการจดบันทึก  ถ่ายภาพ  วาดภาพ  หรือเก็บตัวอย่าง  เพื่อที่จะทำเป็นรายงานสรุปผลการทดลองค้นคว้าส่งคุณครูในตอนเปิดภาคเรียน

หรือการไปขอเยี่ยมชมโรงงาน ในประเทศญี่ปุ่นมีโรงงานหลายแห่งที่เปิดให้เด็ก ๆ ได้เข้าไปเยี่ยมชมทัศนศึกษาขั้นตอนการผลิต การทำงาน ทั้งจากหน่วยงาน บริษัทเอกชน โรงแรม ศูนย์วิจัย ฯลฯ  ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้าไปชมการทำงานจริง 

และผลงานที่ได้จากเด็ก ๆ จะถูกนำไปจัดแสดงภายในโรงเรียน หรือให้เด็ก ๆ ได้ออกมานำเสนอให้กับเพื่อน ๆ ภายในห้องฟัง ทำให้คุณครูได้ทราบถึงความสนใจของเด็กแต่ละคน รวมไปถึงเด็กได้สนุกและเรียนรู้กับสิ่งที่ทำ เรียกว่าไม่ปล่อยให้วันหยุดหมดไปอย่างสูญเปล่าเลยล่ะค่ะ