Posted on

เทศกาลศิลปะภาพจากธรรมชาติ (Tanbo Art)

เทศกาล Tanbo Art

สวัสดีค่ะ เทศกาลศิลปะภาพจากธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยการใช้ผืนนาแทนผืนผ้าหรือกระดาษ ใช้พันธ์ข้าวชนิดต่าง ๆ แทนสี และมีชาวนาในแต่ละท้องถิ่นเป็นพู่กันในการร่วมแรงรวมใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

สำหรับเทศกาลศิลปะภาพจากธรรมชาติ (Tanbo Art) จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดกำเนิดมาจากหมู่บ้านอินาคะเตะ ในจังหวัดอาโอโม เป็นหมู่บ้านแห่งการเกษตรกรรมที่สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงที่สุดของประเทศ 

โดยในปี 1993 เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอย สินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ชาวนาในจังหวัดอาโอโมริจึงพยายามคิดหาวิธีที่จะฟื้นฟูวิกฤติ จนได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการทำกิจกรรมที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ความมีชีวิตชีวาและสีสันให้กับชุมชน โดยการสร้างผลงานศิลปะลงบนนาข้าวที่ผ่านการปลูกข้าวมานานกว่า 2,000 ปี เป็นผ้าใบธรรมชาติผืนใหญ่ ใช้สายพันธ์ุข้าวดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุณในอดีตที่มีหลายสายพันธุ์เป็นตัวแทนของสีในการสร้างผลงานศิลปะขนาดใหญ่ ที่จะต้องขึ้นไปรับชมภาพบนป้อมจำลองที่มีลักษณะเป็นหอสูงถึง 22 เมตร เพื่อให้สามารถรับชมภาพได้อย่างสมบูรณ์

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าชมเทศกาล Tanbo Art มากที่สุด

สามารถเริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นาข้าวมีสีสันสดใส ทำให้ศิลปะบนนาข้าวมีความสวยงามมากที่สุด

เพื่อน ๆ ทุกคนสามารถแวะไปเที่ยวชมผลงานศิลปะสวย ๆ เหล่านี้ได้ที่ หมู่บ้านอินาคะดาเตะ (Inakadate-mura Village) จังหวัดอาโอโมริ (Aomori) , เมืองอาซาฮิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด และเมืองโยเนะซะวะ จังหวัดยามากาตะ (Yonezawa, Yamagata) รับรองได้เลยว่าสวยมีเสน่ห์ไม่แพ้เทศกาลอื่น ๆ เลยล่ะค่ะ