Posted on

เทศกาลเฉลิมฉลองการเติบโตของเด็ก (Shichi-go-san)

เทศกาล ichi-go-san

Shichi-Go-San

Shichi-Go-San เด็กผู้หญิงและุเด็กผู้ชายญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะ ชิจิโกะซัง (Shichi-go-san) เป็นงานฉลองรับขวัญเด็กของประเทศญี่ปุ่น ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

เทศกาลชิจิโกะซัง หรือเทศกาล 7-5-3 (Shichi-go-san, 七五三) จะถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเติบโตของเด็กหญิงและเด็กชาย ที่มีอายุครบ 7-5-3 ขวบ โดยในวันนั้นเด็กหญิงที่มีอายุครบ 7 ขวบ และ 3 ขวบ และเด็กชายที่มีอายุครบ 5 ขวบและ 3 ขวบจะแต่งกายด้วยชุดกิโมโนที่เรียกว่า ชุด Heragi (晴れ着) เดินทางไปที่ศาลเจ้าชินโต ที่เป็นศาลเจ้าคุ้มครองประจำเมืองพร้อมกับครอบครัวเพื่อทำพิธี หรือจะไปนมัสการศาลเจ้าของเด็กที่เกิดใหม่ที่เรียกว่า Omiya-mairi (お宮参り) เพื่อทำการอธิฐานของพรให้เด็ก ๆ มีความสุข และเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ในอนาคต

 

ลูกกวาด

และนอกจากทำการอธิฐานของพรให้เด็ก ๆ แล้ว ทางครอบครัวจะถ่ายรูปของเด็ก ๆ บริเวณหน้าศาลเจ้า โดยจะให้เด็ก ๆ ถือ Chitose-ame (千歳飴) ที่เป็นลูกกวาดแท่นยาว ๆ สีแดงขาว ที่มีหมายถึง

“ ลูกกวาดอายุ 1,000 ปี ” ตามความเชื่อที่ว่า หากเด็กได้กินลูกกวาดนี้จะมีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาว 

ลูกกวาด

นับจากในสมัยโบราณกาล การจัดพิธีกรรมนี้ มีการทำพิธีแยกออกมาเป็น 3 พิธี โดยในพิธีแรกคือ

  • พิธีแรก Kami-oki (髪置き) เป็นการรับขวัญเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย นับตั้งแต่ตอนแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ขวบ โดยจะเป็นการโกนผมของเด็กจนกระทั่งถึงอายุ 3 ขวบ จากนั้นจึงจะให้เด็กสามารถไว้ผมยาวได้ และจะรับขวัญเด็กในวัน Shichi-go-san โดยผู้เป็นพ่อแม่จะเป็นคนสวมวิกผมสีขาวให้กับเด็ก แล้วอธิษฐานขอพรให้บุตรนั้นมีอายุที่ยืนยาว
Shichi-go-san4
  • พิธีสอง Hakama-gi (袴着) เป็นการรับขวัญเด็กผู้ชายที่มีอายุ 3 ขวบ หรือ 5 ขวบ ซึ่งจะสวมใส่ชุด Hakama (袴) เป็นครั้งแรก โดยผู้เป็นพ่อแม่จะเป็นคนผู้สวมใส่ (Hakama) ที่เอวให้กับบุตร หลังจากทำพิธีวันนี้เสร็จ จะถือว่าเด็กคนนั้นสามารถแยกแยะการกระทำความผิด ชอบ ชั่ว ดี ของตนเองในสังคมได้แล้วอย่างสมบูรณ์
  • พิธีสาม Himo-otoshi (紐落し) หรือ Obi-toki (帯解き) เป็นการรับขวัญเด็กผู้หญิงที่มีอายุ 7 ขวบ โดยผู้เป็นพ่อแม่จะเป็นผู้ถอดสายคาด Tsuke-himo (付紐) ที่เป็นสายคาดแบบง่าย ๆ ที่ทำติดกับชุดกิโมโนของเด็ก โดยเด็กหญิงที่มีอายุครบ 7 ขวบจะเลิกใช้สายคาด Tsuke-himo และเปลี่ยนมาใช้สายคาด Obi () แทน โดยพ่อแม่ของเด็กจะเป็นผู้มอบสายคาด Obi () ให้กับบุตร ซึ่งสายคาด Obi () เป็นสายคาดเอวขนาดใหญ่สำหรับชุดกิโมโน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับการเจริญเติบโตของเด็ก

ในประเทศญี่ปุ่นสมัยโบราณมีอัตราการตายของเด็กเล็กค่อนข้างสูง คนเฒ่าคนแก่จึงถือว่าเด็กที่อายุไม่ถึง 7 ขวบยังถือว่าเป็นเด็กของพระเจ้า ส่วนเด็กที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนถึงอายุ 7 ขวบนั้น จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกของสังคมญี่ปุ่น

สำหรับใครที่อยากเที่ยวชมงานเทศกาลชิจิโกะซัง (Shichi-go-san) ก็ต้องไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ ในวันที่ 15 ของเดือนนี้ ทุกคนจะได้เห็นภาพของเด็ก ๆ แต่งกายด้วยชุดกิโมโนน่ารักแบบทางการ ตามศาลเจ้าใหญ่ ๆ ประจำเมือง ให้เราได้เก็บภาพน่ารัก ๆ ของเด็ก ๆ และร่วมขอพรให้เด็ก ๆ ทุกคนเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและมีชีวิตที่ยืดยาว