แก้วสาเกดีบุกมงคลลวดลาย 12 นักบัตร

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้น ๆ
ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

Sake Cup - Oriental Zodiac - Tin

ถ้วยสาเกปีนักษัตร เคลือบแผ่นทองคำ (ปีชวด)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Rat

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร (ปีฉลู)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Ox

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีขาล )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Tiger

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีเถาะ )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Rabbit

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะโรง )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Dragon

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะเส็ง )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Snake

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะเมีย )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Horse

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะแม )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Goat

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีวอก )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Monkey

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร (ปีระกา)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Rooster

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร (ปีจอ)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Dog

ราคา 2,400.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร เคลือบแผ่นทองคำ (ปีกุน)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Pig

ราคา 2,400.-

Sake Cup - Oriental Zodiac - Gold

ถ้วยสาเกปีนักษัตร เคลือบแผ่นทองคำ (ปีชวด)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Rat (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร (ปีฉลู)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Ox (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีขาล )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Tiger (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีเถาะ )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Rabbit (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะโรง )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Dragon (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะเส็ง )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Snake (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะเมีย )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Horse (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะแม )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Goat (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีวอก )

Sake Cup – Oriental Zodiac – Monkey (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร (ปีระกา)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Rooster (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร (ปีจอ)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Dog (Gold)

ราคา 3,600.-

ถ้วยสาเกปีนักษัตร เคลือบแผ่นทองคำ (ปีกุน)

Sake Cup – Oriental Zodiac – Pig (Gold)

ราคา 3,600.-