Posted on

Japanese gardens ที่แฝงไปด้วยหลักธรรม คำสอน

สวนญี่ปุ่น
สวนญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะ ศิลปะของการจัดสวน มีหลากหลายประเภท ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นสุนทรียภาพที่โดดเด่น การจัดสวนแบบญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน รูปแบบของสวนของญี่ปุ่นนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคม ซึ่งได้รับอิทธิพลในการจัดสวนจากประเทศจีนที่แฝงมาพร้อมกับการเผยแพร่ของศาสนาพุทธ ที่เน้นแนวทางทางการปฏิบัติ โดยให้ผู้ปฏิบัติธรรมปลีกตัวเข้าสู่ความเงียบในธรรมชาติ ผนวกกับความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ จากศาสนาชินโต ลัทธิเซน ที่เคารพในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ  ก่อเกิดเป็นพื้นที่ของความมีสมาธิไม่เร่งรีบ การเรียนรู้ และซ่อนปรัชญาทางศาสนาเอาไว้ ที่ทำให้สวนญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์และความลุ่มลึก 

การจัดสวนของญี่ปุ่น เป็นงานศิลปะที่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นส่วนสำคัญในการเลือกใช้ ก้อนหิน ต้นไม้ และ น้ำ ที่ล้วนแล้วแต่มีความหมายเป็นดังตัวแทนของทิวทัศน์ตามธรรมชาติและฤดูกาล แต่ด้วยการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเนื้อที่จำกัด  ทำให้ชาวญี่ปุ่นต้องสร้างสวนที่มีขนาดย่อมลงมาแต่สามารถมองได้จากหลากหลายทิศทางรอบ ๆ สวน หรือไม่ก็มักจะมีระเบียงหรือชานที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพื้นที่ภายในบ้านกับสวนด้านนอก

สวนญี่ปุ่น
รูปแบบของสวนญี่ปุ่น

Tsukiyama (สวนเนินเขา) เป็นการจัดสวนแบบลอกเลียนแบบลักษณะของธรรมชาติมาไว้ในที่จำกัด ให้มิติทางประสาทสัมผัสได้หลากหลายกว่าแบบอื่น ๆ เหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้จัดสวนญี่ปุ่นในเมืองไทย ในการจัดหาต้นไม้หรือองค์ประกอบอื่น ๆ มาใช้ให้ได้รูปแบบที่ใกล้เคียงกันได้ อย่างการสร้างเนินดิน ทะเลหรือลำธาร

สวนญี่ปุ่น

Karesansui (สวนเซน)สวนเซนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ‘สวนแห้ง’ หรือ ‘สวนหิน ที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาเชิงนามธรรม จึงเน้นความเรียบง่าย สงบ มากกว่าแบบอื่น เน้นการตีความจากสิ่งที่มองเห็นและสัมผัส มีลักษณะภูมิทัศน์แบบแห้ง จะไม่เลือกใช้ของที่เป็นธาตุน้ำและเลือกใช้พืชพันธุ์สีเขียวให้น้อยที่สุด  เหมาะกับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด 

Chaniwa (สวนน้ำชา) เอกลักษณ์โดดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของสวนญี่ปุ่น นั้นก็คือ สวนน้ำชา ในประเทศญี่ปุ่นจะมีการแยกห้องชงชาออกจากตัวบ้านมาอยู่ติดกับสวนน้ำชา รูปแบบของสวนน้ำชาจะมีความถ่อมตัว มีความเรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ  โดยนำลักษณะเด่นของสวนภูเขาและสวนเซนมาจัดให้ผสมผสานกัน มีทั้งต้นไม้ใหญ่และสวนพื้นหิน 

นอกจากสวนที่มีความสวยงาม ในการจัดสวนญี่ปุ่นเรายังต้องการคำนึงถึงความสอดคล้อง สัมพันธ์ระหว่างที่ว่าง ช่วงเวลา และมิติในการมองเห็นก่อนจะค่อย ๆ เปิดการรับรู้ในส่วนต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงของที่ว่างที่แตกต่างกันไปในแต่ละมุมมอง สวนญี่ปุ่นจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับแทบทุกประสาทสัมผัสของมนุษย์ โดยสื่อผ่าน สี รูปทรง เส้นสาย ผิวสัมผัสของหิน ทราย ก้อนกรวด และเสียงน้ำที่จะช่วยทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากยิ่งขึ้น