Kago ตะกร้าใส่ของ

Filters
Done
 • ฿3,400.00

  KAGO Series ดีไซน์ดอก Bellflower

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • KAGO ตะกร้าดีบุก ลวดลายดอก Dahlia ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้KAGO ตะกร้าดีบุก ลวดลายดอก Dahlia ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้ Out of Stock
  ฿4,500.00

  KAGO Series ดีไซน์ดอก Dahlia

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • ฿8,500.00

  KAGO Series ดีไซน์ดอก Dahlia

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • KAGO ตะกร้าดีบุก ลวดลายรวงผึ้ง ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้KAGO ตะกร้าดีบุก ลวดลายรวงผึ้ง ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้
  ฿4,000.00

  KAGO Series ดีไซน์ Honeycomb (รวงผึ้ง)

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • KAGO ตะกร้าดีบุก ทรงรี ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้KAGO ตะกร้าดีบุก ทรงรี ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้ Out of Stock
  ฿6,800.00

  KAGO Series ดีไซน์ทรง Oval

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • ตะกร้าดีบุกแท้ 100%KAGO ตะกร้าดีบุก ลวดลายกุหลาบ ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้ Out of Stock
  ฿2,000.00

  เป็นผลิตภัณฑ์ดีบุกแท้ 100% ดีไซน์ลวดลายเป็นลายดอกกุหลาบ มีความอ่อนนุ่ม สามารถดัดโค้งงอได้อย่างอิสระสามารถจัดวางรูปร่างได้อย่างที่ต้องการ

 • KAGO ตะกร้าดีบุก ไซส์ M ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้KAGO ตะกร้าดีบุก ไซส์ M ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้ Out of Stock
  ฿4,800.00

  KAGO Series เป็นผลิตภัณฑ์ดีบุกที่อ่อนนุ่มมากที่สุด

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • Kago ประดับแจกันดอกไม้KAGO ตะกร้าดีบุก ไซส์ S ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้
  ฿2,400.00

  KAGO Series เป็นผลิตภัณฑ์ดีบุกที่อ่อนนุ่มมากที่สุด

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • KAGO ตะกร้าดีบุก ไซส์ XL ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้
  ฿28,100.00

  KAGO Series เป็นผลิตภัณฑ์ดีบุกที่อ่อนนุ่มมากที่สุด

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้

 • KAGO ตะกร้าดีบุก ลวดลาย Lotus ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้KAGO ตะกร้าดีบุก ลวดลาย Lotus ผลิตจากดีบุก 100% มีความอ่อนนุ่มสามารถดัดหรืองอได้
  ฿2,900.00

  ผลิตภัณฑ์ดีบุก Lotus

  ผลิตภัณฑ์ดีบุกธรรมดาจะเพิ่มโลหะอื่น ๆ เพื่อให้มีความแข็ง แต่ใน Nousaku เราใช้ดีบุกบริสุทธิ์ 100% จึงมีความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าได้ โดยการดึงหรืองอ จัดวางในรูปร่างที่คุณชื่นชอบได้ตามต้องการ เช่น ตะกร้าผลไม้หรือขนม สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับเซรามิกและแก้วได้