ถ้วยสาเก

Filters
Done
 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีมะแม) ผลิตจากดีบุก 100%
  ฿2,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีมะแม )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีขาล) ผลิตจากดีบุก 100%
  ฿2,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุก นักษัตร ( ปีขาล )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย
 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีมะโรง) ผลิตจากดีบุก 100% ภายในถ้วยตกแต่งด้วยทองคำเปลว Out of Stock
  ฿3,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุกเคลือบแผ่นทองคำ นักษัตร ( ปีมะโรง )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีมะเมีย) ผลิตจากดีบุก 100% ภายในถ้วยตกแต่งด้วยทองคำเปลว Out of Stock
  ฿3,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุกเคลือบแผ่นทองคำ นักษัตร ( ปีมะเมีย)
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีวอก) ผลิตจากดีบุก 100% ภายในถ้วยตกแต่งด้วยทองคำเปลว
  ฿3,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุกเคลือบแผ่นทองคำ นักษัตร ( ปีวอก )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีเถาะ) ผลิตจากดีบุก 100% ภายในถ้วยตกแต่งด้วยทองคำเปลว Out of Stock
  ฿3,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุกเคลือบแผ่นทองคำ นักษัตร ( ปีเถาะ )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีมะแม) ผลิตจากดีบุก 100% ภายในถ้วยตกแต่งด้วยทองคำเปลว Out of Stock
  ฿3,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุกเคลือบแผ่นทองคำ นักษัตร ( ปีมะแม)
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีมะเส็ง) ผลิตจากดีบุก 100% ภายในถ้วยตกแต่งด้วยทองคำเปลว Out of Stock
  ฿3,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุกเคลือบแผ่นทองคำ นักษัตร ( ปีมะเส็ง )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก Oriental Zodiac ลวดลาย นักษัตร (ปีขาล) ผลิตจากดีบุก 100% ภายในถ้วยตกแต่งด้วยทองคำเปลว
  ฿3,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุกเคลือบแผ่นทองคำ นักษัตร ( ปีขาล )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • Sake Cup – Oriental Zodiac Ox ถ้วยสาเก ลวดลายลายปีนักษัตร ๖(ปีฉลู)
  ฿2,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุก  นักษัตร ( ปีฉลู )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • Sake Cup – Oriental Zodiac Rat ถ้วยสาเกดีบุก ลวดลายนักษัตร (ปีชวด)Sake Cup – Oriental Zodiac Rat ถ้วยสาเกดีบุก ลวดลายนักษัตร (ปีชวด)
  ฿2,000.00

  ถ้วยสาเกดีบุก  นักษัตร ( ปีชวด )
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมมือกับร้านขายงานฝีมือ “Gayando” ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 100 ปี เครื่องเคลือบดีบุกได้รับความนิยม มีการกล่าวกันว่าเป็นมงคล ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาอีกด้วย

  แนะนำให้สะสมครบทั้ง 12 ปีนักษัตรหรือมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนั้นๆ
  ชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเชื่อกันว่า การที่ข้าวของเครื่องใช้เป็นปีเกิดของตนเอง จะเป็นการเสริมดวงชะตาด้วย

 • ถ้วยสาเก ลวดลายดอกเชอร์รี่ (สีดำ) ประดับตกแต่งลายก้นแก้วด้วยเปลือกหอยเป๋าฮื้อถ้วยสาเก ลวดลายดอกเชอร์รี่ (สีดำ) ประดับตกแต่งลายก้นแก้วด้วยเปลือกหอยเป๋าฮื้อ
  ฿4,000.00

  แก้วสาเก ลวดลาย Cherry (Black)

 • ถ้วยสาเก ลวดลายดอกเชอร์รี่ (สีแดง)ถ้วยสาเก ลวดลายดอกเชอร์รี่ (สีแดง) พร้อมตกแต่งด้วยเปลือกหอยเป๋าฮื้อ
  ฿4,000.00

  แก้วสาเก ลวดลาย Cherry (Red)

 • ถ้วยสาเก ลวดลาย Ishigaki (black) ตกแต่งเปลือกหอยเป๋าฮื้อถ้วยสาเก ลวดลาย Ishigaki (black) ตกแต่งเปลือกหอยเป๋าฮื้อ
  ฿2,900.00

  แก้วสาเกลวดลาย Ishigaki (สีดำ) ผลิตโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญ จากเปลือกหอยเป๋าฮื้อสู่ลวดลายก้นแก้วที่งดงาม ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับความงามในระหว่างดื่มสาเก

 • ถ้วยสาเก ลวดลาย Ishigaki (Red) ตกแต่งเปลือกหอยเป๋าฮื้อถ้วยสาเก ลวดลาย Ishigaki (Red) ตกแต่งเปลือกหอยเป๋าฮื้อ
  ฿2,900.00

  ถ้วยสาเก ลวดลาย Ishigaki (สีแดง)

  ผลิตโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญ จากเปลือกหอยเป๋าฮื้อสู่ลวดลายก้นแก้วที่งดงาม ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับความงามในระหว่างดื่มสาเก

 • Sake Cup Set – Lucky Motif เซตถ้วยสาเกลวดลายมงคลSake Cup Set – Lucky Motif (5 ใบ) ลวดลายมงคลแบบดั่งเดิมของญี่ปุ่น
  ฿17,200.00
  เซตถ้วยสาเก (5 ใบ) ลวดลายมงคลแบบดั่งเดิมของญี่ปุ่น สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ประดับด้วยแผ่นทองคำ เหมาะสำหรับงานมงคล หรือมอบให้เป็นของขวัญสุดพิเศษ
  เชื่อกันว่าดีบุกเป็นสิ่งที่ดี เหมาะสำหรับการนำไปเป็นของขวัญ เช่น
  แสดงความยินดี หรือของชำร่วยที่เจ้าภาพแจกให้แขกในงานมงคล เป็นต้น
   ‘น้ำเต้า’ – สัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลาน จากการออกผลเป็นจำนวนมาก
  หรือช่วยให้ทำมาค้าขึ้น จากการยืดขยายของเถาวัลย์อย่างรวดเร็ว
   ‘ต้นสน’ – สัญลักษณ์อายุยืนยาวเป็นอมตะ จากรูปลักษณ์ที่มีความเขียวสดตลอดปี
   ‘ดอกบ๊วย’ – สัญลักษณ์ของความมีคุณภาพสูงและอายุยืนยาว จากความแข็งแรงของพลังชีวิตที่ทำให้ดอกไม้
  บานสะพรั่งและมีกลิ่นหอมสดชื่นในต้นฤดูใบไม้ผลิ
   ‘กล่องไม้มาซึ’ – สัญลักษณ์แห่งความมงคล เชื่อกันว่าจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามา ให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ
   ‘พัดแบบคลี่’ – สัญลักษณ์ของความเจริญ ความรุ่งเรือง จากลักษณะที่ปลายของพัดแผ่กว้างออก