jewel box

Filters
Done
 • ถาดวางเครื่องประดับ -40% Off
  ฿4,080.00 ฿6,800.00

  ถาดวางเครื่องประดับ ลวดลายดอกเชอร์รี่ ผลิตจากเปลือกหอยเป๋าฮื้อ โดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ชิ้นต่อชิ้น อย่างประณีตบรรจง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ

 • กล่องใส่เครื่องประดับ Amano -40% Off
  ฿18,540.00 ฿30,900.00

  กล่องใส่เครื่องประดับ ลายเทพเจ้าแห่งลมและเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ผลิตโดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ชิ้นต่อชิ้น อย่างปราณีตบรรจง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ

 • Out of Stock
  ฿11,300.00

  กล่องใส่เครื่องประดับ ลายดอกซากุระ ผลิตจากเปลือกหอยเป๋าฮื้อ โดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ชิ้นต่อชิ้น อย่างประณีตบรรจง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ

 • กล่องใส่เครื่องประดับ ลายแอปริคอตญี่ปุ่น ผลิตจากเปลือกหอยเป๋าฮื้อ -40% Off
  ฿10,140.00 ฿16,900.00

  กล่องใส่เครื่องประดับ ลายแอปริคอตญี่ปุ่น ผลิตจากเปลือกหอยเป๋าฮื้อ โดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ชิ้นต่อชิ้น อย่างประณีตบรรจง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ

 • -40% Off
  ฿13,500.00 ฿22,500.00

  กล่องใส่เครื่องประดับ ลายภูเขาไฟฟูจิ ผลิตจากเปลือกหอยเป๋าฮื้อ โดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ชิ้นต่อชิ้น อย่างประณีตบรรจง เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญ

 • -40% Off
  ฿5,100.00 ฿8,500.00

  กล่องเก็บเครื่องประดับ ลวดลายดอกผีเสื้อ ตกแต่งลวดลายด้วยเปลือกหอยเป๋าฮื้อ โดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ยาวนาน อย่างประณีตบรรจง เหมาะสำหรับเก็บของชิ้นเล็ก

 • Small Box Rabbit (Black) กล่องเล็กใส่เครื่องประดับ -40% Off
  ฿5,100.00 ฿8,500.00

  กล่องเก็บเครื่องประดับ ลวดลายกระต่าย

  ตกแต่งลวดลายด้วยเปลือกหอยเป๋าฮื้อ โดยช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ยาวนาน อย่างประณีตบรรจง เหมาะสำหรับเก็บของชิ้นเล็ก