Posted on

Shirakawa-go’s Gassho-zukuri Style Architecture

Gassho-zukuri Style Architecture

Gassho-zukuri

ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดที่นึกถึงเมื่อกล่าวถึงชิราคาวาโกะ คือบ้านสไตล์กัสโช-ซูคุริ ที่อาศัยในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ นับตั้งแต่ได้รับสถานะ UNESCO นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้ามาภายในอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ฮิดะ Gassho-zukuri เป็นสาขาหนึ่งของสถาปัตยกรรมสไตล์ Minka ซึ่งหมายถึงที่อยู่อาศัยของผู้คน และเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร ช่างฝีมือ และพ่อค้า

กัสโชหมายถึงรูปทรงของหลังคามุงจากและเป็นสไตล์ที่ทำให้ชิราคาวาโกะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดบนเกาะฮอนชู การออกแบบหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์นี้มีชื่อว่า กัสโช (หมายถึงสองมือในคำอธิษฐาน) เนื่องจากทั้งสองด้านของหลังคาเชื่อมเข้าด้วยกัน ลักษณะพิเศษอีกอย่างของกัสโช-ซูคุริคือไม่มีตะปูหรือวัสดุที่เป็นโลหะใช้ในการสร้างบ้าน จะใช้ฟางและไม้ทั้งหมดมาจากป่ารอบๆ หมู่บ้าน

gassho-zukuri style

หลังคามีอายุการใช้งานยาวนานถึง 30 ปี และมีค่าบำรุงรักษาสูงมาก ดังนั้นก่อนที่จะกลายเป็นมรดกโลก บ้านบางหลังจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยหลังคาที่ทันสมัย เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถทำงานอย่างเข้มข้นได้ บางครั้งต้องใช้ถึง 100 คน และมีค่าใช้จ่ายมหาศาลในการอนุรักษ์มุงจาก อาคารดั้งเดิมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นภายใต้แผนสถาปัตยกรรมเฉพาะ และปัจจุบันได้รับการเก็บรักษาไว้ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อรักษาความงามอันล้ำค่าของหมู่บ้าน เพื่อลดความเสียหายจากลมและแสงแดดให้สูงสุด บ้านกัสโชสึคุริทุกหลังจะหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ ซึ่งหมายความว่าบ้านสามารถรับความอบอุ่นจากแสงแดดในฤดูหนาวและระบายความร้อนในฤดูร้อนได้ ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่การออกแบบบ้านกัสโช-ซูคุริไม่เพียงแต่โดดเด่นสวยงามเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้จริงอีกด้วย