Posted on

เที่ยวชม Toyama Folkcraft Village หมู่บ้านหัตถกรรมพื้นบ้านท้องถิ่น

หมู่บ้านหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลโทยามะ (富山市民俗民芸村, Toyama-shi Minzoku Mingei Mura) เป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กหลายแห่งที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ทางป่าตะวันตกของตัวเมืองโทยามะค่ะ ซึ่งตัวบ้านหรืออาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะ 

Museum of Medicine Peddlers

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของโทยามะว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตยาตั้งแต่สมัยเอโดะ และระบบการขายยาในสมัยก่อนค่อนข้างน่าสนใจค่ะ โดยลูกค้า จะถูกขายกล่องบรรจุยาซึ่งแบ่งตามประเภทต่างๆ ไว้ล่วงหน้า จากนั้นพ่อค้าเร่ขายยาก็จะเดินทางจะไปหาลูกค้าเป็นระยะและเติมยาที่ลูกค้าต้องใช้ลงในกล่องยานั้นค่ะ และในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จัดแสดงเครื่องมือและเครื่องจักรมากมายที่ใช้ในการผลิตและขายยาในยุคนั้น

Thatched Roof Folk Art Museum

บ้านไร่สไตล์ gassho-zukuri เป็นสาขาหนึ่งของสถาปัตยกรรมสไตล์ Minka ซึ่งหมายถึงที่อยู่อาศัยของผู้คน และเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร ช่างฝีมือ และพ่อค้าค่ะ ตัวบ้านถูกบำรุงรักษาเป็นอย่างดี  ผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็นเตาผิงขนาดใหญ่และอดีตที่อยู่อาศัยของครอบครัวเกษตรกรที่ร่ำรวย ซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่เกือบสองศตวรรษที่ผ่านมา

Museum of Folklore

บ้านไร่เก่าอีกหลังที่เน้นเทคโนโลยีผ่านวัย พิพิธภัณฑ์แสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในประเทศที่ชั้นล่างด้วยโทรศัพท์และจักรเย็บผ้าตลอดช่วงวัย ในขณะที่ชั้นบนอุทิศให้กับเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมอุปกรณ์จัดแสดงมากมาย เช่น เครื่องมือไถพรวนและเคียว

Museum of Ceramic Art

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ภายในบ้านไร่ azuma-dachi ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบ้านไร่ที่มีหลังคาจั่วแบบดั้งเดิม ภายในตัวผู้เยี่ยมชมสามารถเห็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเกษตรกรผู้มั่งคั่งโดยเฉพาะ ซึ่งใช้เฉพาะวัสดุที่มีคุณภาพสูงสุดในการก่อสร้างบ้านของพวกเขา พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะเซรามิกจาก 47 จังหวัดของญี่ปุ่น

Folk Art Museum

บ้านไร่เก่าที่ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แม้จะตั้งอยู่ในโทยามะ เน้นที่วัฒนธรรมดั้งเดิมจากทั่วทั้งญี่ปุ่นและทั่วโลก ข้างในจัดแสดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลแต่มีเสน่ห์เล็กน้อยในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ฮอกไกโดไปจนถึงอังกฤษ

Museum of Archeology

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เผยให้เห็นประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ผ่านนิทรรศการการค้นพบทางโบราณคดีทั้งกระดูกและเครื่องปั้นดินเผา