Tsuji History

ABOUT

     ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหิ้งพระ เครื่องสังฆภัณฑ์ และแท่นบูชาที่มีคุณภาพสูง ที่ทำงานมานานกว่าสามชั่วอายุคน ตั้งแต่ปีที่ 19 ของไทโช ผลิตภัณฑ์ของร้านทำด้วยมือทั้งหมดโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญ และผสมผสานเทคนิคการเคลือบเงา Wajima และประติมากรรม Inami เข้าด้วยกัน ร้านยังมีบริการซ่อมแซมเครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาที่เสียหายด้วยเทคนิค Kintsugi อีกด้วย

     ร้าน “Kobo Yamasen” ได้เริ่มต้นในปี 2556 โดยพี่น้อง คือ คุณ Satoru Tsuji และ คุณ Ryo Tsuji ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นที่สี่ โดยสืบทอดชื่อ “ยามาเซ็น” แบรนด์เครื่องใช้ทางศาสนาพุทธของตระกูลสึจิที่มีมายาวนานกว่าสามชั่วอายุคน

     โดยพี่น้องทั้งสองคนมีอายุห่างกัน 7 ปี ในฐานะที่เป็นช่างฝีมือของงานไม้ และเครื่องเขินซึ่งกันและกัน ฝึกทักษะของตัวเองทุกวัน
Satoshi Tsuji เป็นช่างเคลือบ เริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีการเคลือบจากช่างฝีมือหลายคนและสมบัติประจำชาติมนุษย์เป็นเวลา 5 ปีที่ “สถาบันฝึกอบรมศิลปะเคลือบเงาวาจิมะ” และกลายเป็นจิตรกรชาวพุทธศาสนาซึจิในปี 2551

     Ryo Tsuji ช่างแกะสลัก เริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีงานไม้ที่ “Toyama Kogei Gakuen” เมื่อเขาอายุ 19 ปี และทำความรู้จักกับเทคโนโลยีประติมากรรมจาก Keiichi Nakata เมื่ออายุ 20 ปี หลังจากฝึกมาห้าปีเขาก็กลายเป็นปฏิมากรรมของชาวพุทธศาสนาซึจิเมื่ออายุ 26 ปี

     ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอส่วนใหญ่มาจาก “Kobo Yamasen” ซึ่งมีการผลิตและจำหน่ายด้วยมือและมีเทคนิคเฉพาะในการเคลือบแลคเกอร์ และประติมากรรมทั้งหมดบนแท่นบูชา

สินค้า

แก้ว kirameki ลวดลายของแก้วทำจากเปลือกหอยเป๋าฮื้ออย่างปราณีตบรรจง

Glass kirameki-UOZU Sei Yoshiok&Satoru tsuji

แก้วสาเก

Glass kirameki- UOZU 230ml

แก้ว kirameki ลวดลายของแก้วทำจากเปลือกหอยเป๋าฮื้ออย่างปราณีตบรรจง ขนาดบรรจุ 150ml

Glass kirameki- UOZU 150ml Cherry Blossoms

แก้วสาเก

Glass kirameki-UOZU 190ml Cherry Blossoms