Yamaguchi History

กระดิ่ง | เครื่องสังฆภัณฑ์

เครื่องบูชา

     ผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนร่วมกับเครื่องสังฆภัณฑ์ทางพุทธศาสนามานานกว่าร้อยปี ตั้งแต่ในปี 1890
เสียงกระดิ่งของโอรินเปรียบเสมือนเสียงที่ล้อมรอบผู้คนไว้อย่างเงียบ ๆ แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและได้รับการปกป้องจากบางสิ่ง

     

เสียงกระดิ่งของโอรินไม่เพียงแต่เป็นเสียงที่น่าฟังเท่านั้น หากนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงอันไพเราะ เพิ่มความสุนทรียภายในบ้านและใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สินค้า